Användarvillkor

Din tillgång till och användning utav denna hemsida är underställd följande användarvillkor och alla gällande lagar. Genom att besöka denna hemsidan accepterar du, utan begränsning eller kvalifikation, följande användarvillkor.

Materialet på denna hemsida är upphovsrättsskyddat och får inte återskapas i något format eller media utan tillstånd. Däremot ges tillstånd att återge datablad, om dessa återges korrekt och inte används på ett nedsättande sätt eller vilseledande sammanhang. Där materialet publiceras eller återges till andra bör källor och upphovsrätt erkännas. Materialet på denna hemsida är gratis och enbart till för informationsändamål och skapar inte ett affärsförhållande mellan dig och Stronga Ltd.

Även om allt har gjorts för att säkerställa att informationen är korrekt, utgör den inte rättslig eller annan professionellt rådgivning. Stronga Ltd tar inte rättsligt ansvar för eventuella fel, försummelser eller vilseledande uttalanden (orsakade av vårdslöshet eller i övrigt). Stronga Ltd tar inte rättslig ansvarsskyldighet för noggrannheten eller fullständigheten av information som finns på denna hemsida.
Inneslutningen av nämnda produkter eller organisationer på denna hemsida medför inte stöd eller rekommendation av Stronga Ltd.

Under inga omständigheter kommer Stronga Ltd vara skyldiga några parter för eventuella direkta, indirekta, oförutsedda, speciella, föredömliga, påföljande eller andra skador (inklusive, men inte begränsat till vinstförluster, avbrottsskada, program- eller dataförlust) utan hänsyn till tillvägagångssättet och om kontrakt, skadeståndsgrundande handling, försumlighet, tillförlitlighet eller övrigt som orsakas av eller förkopplas med denna hemsida eller någon kopiering, uppvisning eller användning därav.