Om oss


About Stronga Company

Synonymt med kvalitet och innovation.

Stronga är ett familjeföretag vars namn är synonymt med kvalitet och innovation inom materialtransport och hantering av utrustning.

Vi har nära band till våra kunder och delar deras värderingar. Många av dem är också familjeföretag.

Vi har den erfarenhet som krävs för att leverera produkter av högsta kvalitet och omfattande företagslösningar för våra kunder för att förbättra deras effektivitet och därigenom minska deras kostnader och miljöpåverkan.


Talent. Experience. Knowledge

Talang. Erfarenhet. Kunskap.

Stronga har toppmoderna tillverkningsanläggningar i Storbritannien och Litauen. Vi har duktiga, erfarna och kunniga design- och produktionsteam som använder pålitlig och högpresterande teknik.

Stronga respekterar andra, främjar möjligheter till utveckling och värderar individers och arbetslags prestationer.

Stronga expanderar på den globala marknaden, men det är endast genom att verka lokalt för att utveckla långsiktigt samarbete med våra kunder som vi kan göra dem riktigt nöjda.


The future is made of Stronga

Framtiden är Stronga.

Vårt mål är att bygga förstklassiga maskiner som har styrka, hållbarhet och andrahandsvärde som överträffar all annan utrustning som finns på marknaden idag.

Denna strategi leder till att vi kan leverera kostnadseffektiva och kundfokuserade lösningar som får ut det bästa av modern design i kombination med förstklassig ingenjörskonst till ett pris som erbjuder det bästa värdet.

Vi strävar hela tiden efter att förbättra både funktionerna i våra mycket hållbara produkter och de tjänster vi erbjuder samt bygga förtroende hos våra kunder genom att leverera högkvalitativa produkter och tjänster som i sin tur bidrar till vekligt värde för våra kunders verksamheter.


stronga hooklift paint job-